Llistat entitats registrals i NIF OOPP

Què és La Plataforma de Cooperació Interadministrativa? (PCI)

És una opció de sortida registral per notificar a altres entitats.

Aquesta opció la trobem dins del mateix Firmadoc i serveix per fer les notificacions pertinents des del mateix gestor.

El llistat de codis d'entitats ens serviran per aquest procés. Quan ens costi trobar l'entitat a la que ens volem dirigir aquest llistat ens serà de molta utilitat precisament per la facilitat de l'acció de cerca a través d'aquest CODI o ÍTEM. 

Com puc fer-ho?

1. Seleccionar Sortida per PCI

2. Premeu els binocles i al camp de CODI escriviu el codi de l'entitat