Codis e-SET

En el marc de la metodologia e-SET s'utilitzen de forma sistemàtica codis per a identificar les unitats de treball, els tipus de documents, el quadre de classificació municipal i el fluxe del procediment administratiu. 

Us recomanem que reviseu i identifiqueu els codis que preveieu que utilitzareu de forma habitual i que els tingueu sempre a ma per consultar-los en cas necessari. 

Si necessiteu consultar els Quadres de Classificació que posa a l'abast el grup de treball e-SET, els trobareu aquí: https://suport-altresserveis.aoc.cat/hc/ca/sections/4405988029981-e-SET