Grup d'implantació 31. Formació Gestió d'Expedients II

Friday
04
09:30h
Desembre 2020
Data de finalització: Friday, 04/12/2020 - 12:00

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 31: Torrelavit i Vilobí del Penedès.

Aquesta sessió es realitzarà per VIDEOCONFERÈNCIA.