Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió arrancada post celebració Junta de Govern a l'Ajuntament de Subirats

Thursday
07
09:00h
Març 2024
Data de finalització: Thursday, 07/03/2024 - 12:00

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  • Formació del mòdul per proponents i gestors.
  • Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
  • Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.