Grup d'implantació 7. Formació Gestió Expedients I.

Thursday
06
09:30h
Juny 2019
Data de finalització: Thursday, 06/06/2019 - 14:30

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 7: Alpens, Gaià, Lluçà i Sant Agustí de Lluçanès.