Els documents que es generen a l'EACAT s'eliminen als 2 anys!

Quan enviem trameses a altres organismes públics a través de la plataforma EACAT es genera el certificat d'evidència que justifica legalment que la transacció de l'enviament s'ha fet correctament. Cal tenir en compte que hi ha 2 tipus de trameses:

  • Tramesa genèrica
  • Tramesa específica quan existeix el tràmit concret a l'EACAT.

Si esteu fent l'enviament d'una tramesa genèrica: us recomanem que utilitzeu, preferentment, el gestor d'expedients. Podeu fer-ho des de "Registre de Sortida> PCI".  D'aquesta manera, el certificat d'evidència es descarregarà automàticament al Gestor d'expedients. En tot cas, per comprovar que s'ha descarregat correctament el certificat d'evidència us podeu posar un tràmit a l'onzè dia de l'enviament de la tramesa genèrica.

Per altra banda, si esteu fent una tramesa específica per un tràmit concret d'una altra administració cal tenir en compte que aquest tipus de tramesa no està integrada amb el gestor d'expedients. En aquests casos, caldrà que feu una tramesa específica per l'EACAT; Cal que us descarregueu el certificat d'evidència i l'incorporeu a l'expedient corresponent, dins del gestor d'expedients.

Si no descarregueu aquest certificat d'evidència de tramesa genèrica el perdreu i no el podreu recuperar. La plataforma EACAT no és un repositori de documents i elimina tota la documentació als 2 anys d'haver-se generat.