Consulta l'estat de la notificació

Des del gestor d’expedients ja podeu consultar l’estat de la notificació, és a dir, si ha estat lliurada, rebutjada o encara està pendent per llegir.

Només cal que des de l’expedient seleccionat, feu la consulta de “Tots els documents”; Seleccioneu el document amb tipologia “NOTIF”. i amb el botó dret del ratolí es desplegarà la opció: “Consultar Notificació” tal i com et mostrem a la imatge següent:

 

Un cop feu clic a "consultar anotació " es visualitzarà una nova finestra. Cal fer clic al botó blau "Consultar" (abaix a l'esquerra de la pantalla). Opcionalment, també podeu indicar filtres personalitzats per acotar la cerca (per exemple, indicant en el camp "destinatari" el nom que esteu cercant).

Si no es posa filtres es mostraran per defecte totes les notificacions que s'han enviat des del gestor d'expedients. Mitjançant les icones de les fletxes (amunt/avall) que es troben a cada columna es permet ordenar la visualització segons les vostres preferències.
Per exemple, des de la columna "Data Creació (de notificació)" seleccionant la icona de les fletxes es mostraran les dates de les notificacions ordenades de més recent a més antiga i viceversa.