Respostes de "El joc de SeTDIBA: Registre d'Entrada"


1 -Quiz: En el registre d'entrada, quan us presenten documentació addicional a la sol·licitud...
Reposta: Cal digitalitzar i incorporar individualment cada document.

 

2 -Quiz: Cada vegada que es presenta una instància cal demanar tota la documentació encara que ja l'hagi presentat anteriorment?
Reposta: Localitzem i reutilitzem els documents aportats amb anterioritat.

Si no has encertat, recomanem la lectura següent: https://setdiba.diba.cat/wiki/com-puc-reutilitzar-registre-documents-que-ciutada-ha-aportat-anteriorment

 

3. Què significa "depurar" la base de dades de tercers?
Reposta: Eliminar registres duplicats. Deixar el registre que té dades actualitzades
Si no has encertat, recomanem la lectura següent: https://setdiba.diba.cat/wiki/com-depurar-tercers-duplicats

 

4. Què significa el botó de "RESERVA"
Reposta: Per reservar número de registre per fer anotació en altre moment.

 

5.Què significa el concepte "interessat"?
Reposta: Qui inicia un procediment per la seva voluntat o d'ofici de l'administració


Pots acabar de repassar i refrescar conceptes fent una ullada al Manual de Registre.

 

I si t'acabes d'incorporar a l'ens o necessites repassar conceptes sempre podeu demanar una sessió de suport programat.

Les sessions de suport programat són sessions virtuals i en qüestió de 2 hores màxim fem una repassada als conceptes claus del registre.