Com puc reutilitzar en el registre documents que el ciutadà ha aportat anteriorment?

L’article 53 de la Llei 39/2015 reconeix als ciutadans el dret a no presentar dades i documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.

El compliment d’aquest precepte legal aboca les administracions d’una banda a recollir la informació i els documents emesos per altres administracions públiques a través de les plataformes d’interoperabilitat (en l’àmbit català, a través dels serveis de Via Oberta). D’una altra, implica que les administracions han de reutilitzar la informació aportada pel ciutadà en algun moment a la pròpia administració.

Amb l'eina de registre, es poden localitzar i reutilitzar els documents aportats amb anterioritat per un interessat.

Per poder possibilitar la reutilització de documentació aportada pel ciutadà, és imprescindible la correcta codificació de la documentació. En la metodologia e-SET, s’ha d’identificar la tipologia dels documents des del mateix moment d’entrada.

En el manual adjunt, trobareu els passos a fer per poder vincular a una nova anotació de registre, documents aportats amb anterioritat.