Accions de millora relacionades amb la lentitud de la càrrega de documents

[12/5/2023] Fa setmanes que els ens locals ens reporteu la dificultat que teniu alhora de carregar documents al sistema, tant al gestor de registre com al gestor d’expedients. Aquesta lentitud està afectant també a la gestió de la documentació comptable.

La càrrega de documents està trigant en determinats moments un temps extremadament lent que fa feixuc realitzar les tasques del dia a dia.

Quina és la causa de la lentitud:

Durant aquestes setmanes s’han monitoritzat els sistemes i analitzat el motiu que provoca la lentitud al  carregar documents.

Finalment s’ha detectat la causa. Es tracta d’un problema amb l’algoritme que genera el codi segur de verificació del document (CSV) en el moment de creació dels documents.

Com sabeu tots els documents que es generen al sistema necessiten d’aquest codi per tal de poder ser validats per part del ciutadà conforme aquell document és autèntic.

Així doncs, qualsevol eina que carrega els documents al gestor d’expedients SeTDIBA, i per tant requereix calcular el CSV, està afectada: gestor d’expedients; registre entrada/sortida; gestor comptable; entre altres.

Quines accions s’estan realitzant:

Una vegada s’ha detectat el motiu que està provocant la lentitud, s’han iniciat els treballs per la seva resolució.

  • Acció 1 [URGENT]: Canvi de l’algoritme del càlcul del CSV.

A inici del mes de maig l’empresa proveïdora ha iniciat les tasques d’adaptació del canvi d’algoritme del càlcul del CSV.

L’empresa s’ha compromès a alliberar la versió que inclou aquest canvi a finals del mes de maig. Per part de Diputació prioritzarem aquesta tasca i es posarà en producció un cop s’hagi certificat (aquesta certificació es farà de forma urgent).

  • Acció 2: Correcció i activació del monitor asíncron.

Una altra mesura que s’està valorant és l’activació, per a la documentació comptable que es guarda des de Sicalwin, d’un procés asíncron per a generar els documents. Aquest canvi en la configuració afectaria només als documents que es generen per lots.

Actualment s’està monitoritzant si aquest canvi en la configuració pot suposar una millora en la lentitud. En cas que aquesta mesura millori l’experiència amb la generació de documents comptables, s’activarà en les properes setmanes pels ens locals SeTDIBA. Es tractarà d’un procés transparent per l’ens local.  

Preguem disculpeu les molèsties que sabem que aquesta incidència està ocasionant en el rendiment de les eines.

[7/6/2023] Amb l'actulització a la versió 20.8.32 del gestor d'expedients s'ha solucionat la incidència. Els temps de pujada de documents i de generació s'han reduit radicalment.