Com crear cerques personalitzades?

Sovint tenim la necessitat de localitzar i accedir de forma recurrent a una selecció d'expedients que responen a uns criteris de cerca concrets.

És una solució útil per exemple, en el cas de necessitar haver de localitzar de forma ràpida tots els expedients d'un interessat referents a una sèrie documental. Seguint aquest exemple, podriem crear una cerca personalitzada de tots els expedients de Recursos Humans que fan referència a cadascun treballadors de l'ajuntament; o tots els expedients de l'àmbit d'ajuts i subvencions vinculats a un interessat en concret.

Per poder realitzar aquest tipus de cerques és important que els expedients estiguin correctament classificats (per a que la consulta retorni els resultats correctament). 

Les cerques personalitzades poden ser unipersonals o es poden compartir amb la resta d'usuaris de l'ens. 

Recordeu que a l'apartat Documents de la comunitat trobareu també manuals d'ús del gestor d'expedients.