Com funciona la integració de Sicalwin amb SeTDIBA?

S'ha activat la integració dels documents comptables generats a Sicalwin perquè de forma automàtica formin part dels expedients administratius de SeTDIBA que els correspon.

Totes les operacions comptables de Sicalwin tenen expedient administratiu?

 • Les operacions de despesa és obligatori indicar l'expedient administratiu on es vincularan els documents generats.
 • Les operacions d'ingressos i no pressupostàries és molt aconsellable indircar l'expedient on vincular els documents que es generen.

 

A quin expedient vincular els documents comptables?

 • Expedient administratiu
  • Documents administratius
  • Documents RC
  • Documents AD
  • Documents Factures
 • Expedient relacions O i P
  • Relacions O
  • Relacions P
  • Decret aprovació relacions O i P
 • Expedient relacions T
  • Relacions T
  • Decret aprovació relacions T

 

Els llistats de comptabilitat formen part de l'expedient administratiu? 

No, el llistats són documents de treball que no formen part de l'expedient administratiu. Només l'acta d'arqueig forma part de l'expedient administratiu perquè l'ha de signar el/la Secretari/a.

Quins canvis comporta la integració?

 • Proposta: Al generar la proposta feu un tràmit a la UT SEC serveis econòmics i tresoreria perquè realitzin la retenció de crèdit RC.
 • Expedient administratiu: Al realitzar una operació comptable a Sicalwin i indicar l'expedient, els documents que es generen es vinculen automàticament a l'expedient especificat. 
 • Tipologies documentals: S'han mapejat i s'han fet les correspondències de les tipologies Sicalwin amb les tipologies documentals SeTDIBA.
 • Cerca de documents: Des del gestor d'expedients es pot accedir a tots els documents vinculats entre ells. No és necessari accedir a Sicalwin per veure l'estat de la despesa d'un expedient concret.
 • Les entitats amb circuits GDD: Els circuits existents de GDD no s'han canviat
 • Les entitats sense circutis GDD: Les factures s'han de signar. El "base comptabilitat" valida la factura i li assigna el circuit de signatures perquè la signi.

Quin és el clicle de vida d'un expedient administratiu?

 

 

Com puc assignar un expedient a una operació gravada abans de la integració?

Des de Sicalwin, al menú "Administrador del sistema" --> "Modificació d'operacions" cerqueu l'operació i indiqueu l'expedient administratiu on vincular el document comptable. 

Com estructuro els expedients que contenen documentació de despesa?  tots els materials que ho expliquen els teniu disponibles aquí.

 

Podeu consultar els vídeos de les sessions de presentació de la integració SCW amb SeTDIBA a:

Sessió per les entitats amb circuits GDD  

 

Sessió teòrica per les entitats sense GDD

 

Sessió pràctica per les entitats sense GDD