ELECTES: m' incorporo com electe i he de "consultar" expedients. Com ho he de fer?

Recentment us heu incorporat a un ens local que treballa la gestió municipal amb el projecte SeTDIBA? Potser és el primer cop que preneu contacte amb l'administració digital des de la visió del projecte de la Diputació de Barcelona i per això volem facilitar-vos el camí amb aquestes breus píndoles explicatives en les quals us podeu apropar de manera autònoma, en el moment que us vagi millor, als 3 pilars bàsics d'aquest projecte integral: mètode de treball, sistemes d'informació i recursos de continuïtat.

A més, a part d'aquestes píndoles podeu demanar una sessió on line des d'aquest enllaç!

Esperem que us resultin d'utilitat. 

 

Píndola

Títol

Píndola 0: Metodologia SeTDIBA. Conceptes bàsics visió electe en 3' 

Píndola 1: Accés al gestor d'expedients i canvi de contrasenya en 3'     

Píndola 2: Com accedir a l'expedient des d'un tràmit en 3'
Píndola 3: Com accedir a una notificació en 4'
Píndola 4: Com accedir a un document del que tinc el CSV (Codi segur de verificació) en 2'
Píndola 5: el meu ens gestiona les convocatòries dels òrgans col·legiats electrònicament. Com puc accedir als expedients en 3'
Resum: Gestor expedients per electes no tramitadors en 18'
La importància de la transparència en 6'