Gestió d'usuàries a les aplicacions SeTDIBA

Per fer l’alta/baixa/modificació d’una usuària cal que ho comuniqueu al vostre referent del projecte SeTDIBA. Sovint, la persona referent és la que ocupa el càrrec de Secretari o Secretària a l’Ajuntament i és qui s’encarrega de nodrir la base de dades d'usuaris SVUS-Sol·licituds d’accés al Sistema Informàtic. 

Per tant, el responsable de l'SVUS, en base a les funcions i tasques que desenvolupeu us gestionarà l'alta i us assignarà un rol d'usuari a les eines SeTDIBA.