Com estructuro els expedients de...?

Quan es trasllada la gestió municipal del món paper al món electrònic cal tenir en compte alguns condicionants de transparència, accés a la informació pública i protecció de dades que en el món paper no eren tant importants. 

En aquest apartat trobareu recomanacions concretes sobre com estructurar els expedients que sovint us plantegen més dubtes i orientacions sobre com anomenant-los tenint present que part de la informació d'aquests expedients és susceptible de ser publicada al portal de transparència, i per tant, han de complir amb els requisits de protecció de dades de caràcter personal.