Suport programat "Quadre de Comandament"

Destinat a:

Tècnics d’ens locals amb SeTDIBA implantat (no s’accepten sol·licituds d’ens locals que encara estan en fase d’implantació). És imprescindible que aquests tècnics disposin d’un usuari creat a l'Accés Restringit de la Diputació de Barcelona, a l'Aplicació "QS_INFOANALISIS. Portal d'informes per l'Anàlisi de dades"

Descripció:

Es fa una introducció a l'eina Quadre de Comandament, visualització, menús i blocs, descàrregues, menús i alarmes i funcions bàsiques.  S’accedeix a l'eina i es fa un repàs de les funcions bàsiques.

Duració:

1,30 hores

Imprescindible:

Tot i que el curs és en línia, es requereix una actitud d’escolta activa i participació. No el sol·liciteu si el dia de la formació no us podeu abstraure del vostre dia a dia, de  trucades o d’atenció presencial.
PC amb micròfon i càmera. ES PREGA COMPROVAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT D’AQUESTS ELEMENTS AMB ANTERIORITAT A LA SESSIÓ.
Recordeu que l'ordinador des del que us connecteu ha d'estar configurat correctament per a poder utilitzar les eines SeTDIBA. Podeu trucar al servei de suport per assegurar aquest aspecte.

Certificació:

Aquest suport programat NO facilita certificació formativa per part de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.

CONTINGUT DE LA SESSIÓ:


1.Com accedir
2.Metodologia
3.Àmbits d’anàlisi
4.Pantalla inicial, Menús i blocs. Funcionament de l’eina
5.Gràfics, descàrregues, alarmes i ajuda
6.Full de Ruta