Suport programat “VISIÓ GENERAL DELS SERVEIS SeTDIBA (metodologia + eines)”

Destinat a:

 • Tècnics d’ens locals amb SeTDIBA implantat (no s’accepten sol·licituds d’ens locals que encara estan en fase d’implantació). És imprescindible que aquests tècnics disposin d’un usuari creat sobre el registre i el gestor d’expedients.

Descripció:

 • Es fa un repàs a la metodologia que implica l’ús de les eines SeTDIBA. S’accedeix a les tres eines principals del projecte (ACCEDE – TERCERS – FIRMADOC) i es fa un repàs a les funcions principals des d’un punt de vista de la seqüència mínima que requereix tota tramitació electrònica. S’aprofundeix en l’ús dels tràmits, com a pas requerit en la gestió de qualsevol expedient electrònic.

Duració:

 • 8 hores, distribuïdes en dues sessions de quatre hores.

Imprescindible:

 • Tot i que el curs és en línia, es requereix una actitud d’escolta activa i participació. No el sol·liciteu si el dia de la formació no us podeu abstraure del vostre dia a dia, de  trucades o d’atenció presencial.
 • PC amb micròfon i càmera. ES PREGA COMPROVAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT D’AQUESTS ELEMENTS AMB ANTERIORITAT A LA SESSIÓ.
 • Recordeu que l'ordinador des del que us connecteu ha d'estar configurat correctament per a poder utilitzar les eines SeTDIBA. Podeu trucar al servei de suport per assegurar aquest aspecte.

Certificació:

 • Aquest suport programat NO facilita certificació formativa per part de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.

CONTINGUT DE LA SESSIÓ: VISIÓ GENERAL DELS SERVEIS SeTDIBA (metodologia + eines)

Sessió 1 – La metodologia és més important que els programes

 • Amb SeTDIBA no esteu sols
 • El projecte i la METODOLOGIA
 • L’ecosistema SeTDIBA
 • La DISCIPLINA dels automatismes
 • La DIGITALITZACIÓ, la RECUPERACIÓ i l’ÍNDEX de documents
 • Una NOVA ETAPA a l’ens local
 • Impuls i TRÀMIT dels expedients

Sessió 2 – Gestió de l’input i l’output. El registre d’entrada, els tercers i el gestor d’expedients

 • El REGISTRE d’entrada i els TERCERS
 • La DILIGÈNCIA
 • La modificació i l’anul·lació d’assentaments
 • Consulta de respostes i EXPLOTACIÓ de les dades del registre
 • La safata d’aprovadors i l’imprescindible per SIGNAR
 • La safata de REGISTRE
 • La creació de l’expedient
 • Inserir un DOCUMENT i enviar-lo a signar
 • Els TRÀMITS i la configuració del procediment
 • La participació d’un col·laborador EXTERN