Preguntes més freqüents

Com gestionar els expedients relatius a l’administració de personal a l’Ajuntament

L’administració del personal a l’Ajuntament genera molta documentació que cal desar al gestor d’expedients.

Per gestionar l’administració de personal a l’Ajuntament us proposem la creació de sis expedients per tal d’assegurar la correcta assignació de polítiques de seguretat, classificació, arxiu i eliminació d’aquests documents.

Els documents que es generen a l'E-Notum s'eliminen als 90 dies!

Si heu d'enviar una notificació electrònica a una empresa o ciutadà us recomanem que utilitzeu, preferentment, el gestor d'expedients per fer la notificació de sortida perquè el gestor d'expedients descarrega automàticament el certificat d'evidència de la notificació electrònica. És important guardar aquest el certificat d'evidència perquè és el resguard legal i, per tant, la vostra garantia conforme s'ha practicat la notificació correctament.

Els documents que es generen a l'EACAT s'eliminen als 2 anys!

Quan enviem trameses a altres organismes públics a través de la plataforma EACAT es genera el certificat d'evidència que justifica legalment que la transacció de l'enviament s'ha fet correctament. Cal tenir en compte que hi ha 2 tipus de trameses:

Com depurar tercers duplicats?

 

Aquesta opció és útil per eliminar tercers duplicats i mantenir el tercer que està ben informat. Per què ens pot passar? Doncs perquè hem introduït el mateix tercer dues vegades modificant algun paràmetre del seu nom, per exemple.

Com depurem duplicats de tercers:

1.- Feu clic a l’opció Depuració de tercers:

Què hem de fer per acollir-nos al règim simplificat del control intern de la nostre entitat?

Sabem que moltes entitats estan incomplint la norma bàsica de control intern perquè no han implementat la funció conforme disposa el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCIL). Amb bon criteri, l'exposició de motius del RCIL reconeix la heterogeneïtat de les Entitats Locals i, en conseqüència s'obre la possibilitat d'aplicar dos règims diferents en el tractament del control intern a aplicar en aquestes entitats, el general i el simplificat.

Puc utilitzar el Libreoffice?

Sí! El gestor d'expedient permet triar amb quin paquet informàtic voleu treballar: Microsoft Office o Libreoffice.

Dins del gestor d'expedients, en el menú superior seleccioneu: Sessió>Preferències>Ofimàtica.

Com puc consultar les traces d'un expedient?

El gestor d’expedients permet saber la tramitació interna que ha seguit un expedient. Podeu consultar-ho de la manera següent:

Gestió d'usuàries a les aplicacions SeTDIBA

Per fer l’alta/baixa/modificació d’una usuària cal que ho comuniqueu al vostre referent del projecte SeTDIBA.

Per a què serveix un índex?

En el gestor d'expedients existeix la possibilitat de "Generar un índex" d'un expedient.

Que haig de fer amb les entrades SIR?

El SIR és el sistema d’intercanvi de registres amb administracions públiques no catalanes i té per objecte el registre de les comunicacions telemàtiques que tenen origen o destinació en administracions públiques no catalanes. A través d’aquest servei es pot enviar i acceptar o rebutjar els registres rebuts d’altres administracions públiques de fora de Catalunya.