Preguntes més freqüents

Quan utilitzar cada tràmit e-SET?

Els tràmits generalment serveixen per marcar-nos feina pendent, o per fer encàrrecs de feina a altres companys.

1

Estan obligats els càrrecs electes a rebre comunicacions electròniques?

Si ens atenem a les previsions legals, tret que l’ajuntament ho reguli en el  ROM  o  ordenança  específica,  no  podem  considerar  als regidors  inclosos  entre  les  persones  obligades a relacionar-se electrònicament amb l'ajuntament i tampoc podem interpretar que  existeix l’obligació legal de remetre als electes locals les convocatòries a les sessions de ple i la do

1

Es pot fer una única anotació de sortida per a una pluralitat de destinataris?

Tal com preveu l’article 16.3 de la LPAC, per qüestions d’ordre i de seguretat jurídica, és convenient que cada administració porti un sistema de control de sortida de Correo De Propaganda, Correo Electrónicodocuments, això és,

1

Com es publica des del gestor d'expedients a e-TAULER?

La publicació a e-TAULER és un permís assignat als usuaris amb perfil ADMINISTRADOR i a tots els usuaris amb perfil TRAMITADOR que l’entitat ha demanat, a través del servei de suport, que tinguin aquest perfil.

Per poder publicar un anunci a e-TAULER cal que el document estigui aprovat. En cas que es vulguin publicar en el mateix anunci un document principal i annexos, cal que la vinculació entre els documents estigui feta abans d’iniciar la seva publicació.   

Per publicar un anunci seguiu els següents passos:

Com puc localitzar un expedient a partir d'una anotació de registre?

A la safata de registre, podeu filtrar les anotacions ACCEPTADES i buscar anotacions per interessat desplegant el filtre Recerca interessats

Podeu buscar els interessats pels camps existents en el registre: document, nom i cognoms i tipus d'interessat. 

Un cop localitzada l'anotació, podeu localitzar l'expedient a través de l'opció del menú contextual. 

Com puc modificar les metadades d'un document?

En qualsevol moment es poden canviar les metadades del document amb el menú contextual. 

Les dades que es poden modificar són: 

- Tipus documental

- Títol (àlies)

- Data de gestió

- Estat d'elaboració

- Idioma

- Origen

- Unitat orgànica

 

Com tanco un expedient?

Es tanca un expedient quan es finalitza la tramitació, quan l'interessat desisteix del procediment, quan hi ha una renúncia explícita o quan els terminis del procediment administratiu han caducat. 

Abans de tancar l'expedient és important que reviseu que l'expedient té tots els documents necessaris, i que les metadades tant de l'expedient com dels documents són complertes i correctes. 

Per tancar l'expedient cal que seguieu els següents passos: 

Com seleccionar les sèries documentals preferides

Si sempre feu servir les mateixes sèries documentals, podeu utilitzar l'opció de Els més utilitzats. 

Aquesta opció us estalviarà haver de navegar per l'estructura d'arbre de les sèries documentals i seleccionar de forma ràpida les sèries que utilitzeu habitualment.

Quins formats de documents puc signar al gestor d'expedients?

A SeTDIBA s'utilitza el format de signatura PAdES incrusta al document PDF les signatures per poder consultar la validesa. Quan una persona ha de signar un document aquest ha de ser en format PDF.

Com incorporar un document en format PDF per signar-lo?

Com creo l'adreça d'un tercer, normalitzada o no normalitzada?

En el moment de crear o modificar un tercer, el mòdul de tercers requereix de vincular un domicili. Si el domicili no existeix a la base de dades, caldrà donar-lo d'alta.

Els domicilis es mantenen en una estructura de dades independent que ens permet reaprofitar els domicilis donats d'alta per a vincular-los a persones.

Des del registre, podeu accedir a les pantalles de creació/modificació de domicilis seguint els següents passos: 

1. Des de la pantalla de creació d'una anotació, cal seleccionar la icona de la lupa per consultar tercers.