Preguntes més freqüents

S'elimina la documentació de les ofertes presentades a la PSCP ?

Efectivament, la documentació presentada pels licitadors en la Plataforma de Serveis de Contractació s'esborra de forma periòdica perque estan dissenyades per a la tramesa i recepció d’ofertes electròniques, però no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen. Per tant, aquesta documentació ha de ser descarregada i guardada pels òrgans de contractació, als seus gestors d’expedients.

Com anul·lem documents? Com es visualitzen els documents anul·lats a l'índex de l'expedient?

A vegades no tenim clar si eliminar documents o simplement anul·lar-los. La diferència es clara, un document eliminat no el podem recuperar, mentre que un document anul·lat el podríem visualitzar i fins i tot "desanul·lar".

 

Qui pot anul·lar o eliminar documents?

Les persones usuàries que tinguin perfil "administrador" podran tant eliminar com anul·lar documents, però les persones amb rol "tramitador" només podran anul·lar documents.

 

Com i quins documents podem anul·lar?

Com organitzem la documentació les entitats de registre id-CAT?

 

El meu ens local es una Entitat de Registre id-CAT?

Aquesta informació es per als ens locals que estan donats d'alta com a Entitat de Registre d'id-CAT i formen part del projecte SeTDIBA. Si encara no sou entitat de registre id-CAT, podeu obtenir tota la informació aquí -> [+ info]

 

Com rebo les sol·licituds d'id-CAT de la ciutadania?

En quins casos es genera automàticament un llibre oficial? Com funciona?

Actualment el gestor d'expedients genera un llibre oficial per a cadascun dels tipus de document següents: 

  • Decrets i resolucions: DECRETS (TD01-011)
  • Actes de Ple: ACTA PLE (TD10-010)
  • Actes de la Junta de Govern Local: ACTA JUNTA GOVERN LOCAL (TD10-010)

 

Com gestiono l'expedient d'un procés electoral?

Com classificarem l'expedient d'un procés electoral?

Els expedients dels processos electorals s'han de classificar segons el quadre de classificació:

 

 

 

 

 

 

 

 

Funció: 09.POBLACIÓ i ELECCIONS

1

Com puc fer una notificació de sortida EACAT des del gestor d'expedients?

Amb SeTDIBA esteu adherits al servei EACAT de l’AOC. Des del gestor d’expedients podeu realitzar la tramesa genèrica dirigida a una altra administració pública que també estigui adherida al servei EACAT. Per fer-ho heu de seguir els següents passos:

1

Com puc habilitar la delegació de signatura?

La delegació de signatura és el mecanisme que autoritza a una altra persona a signar els documents en nom d’un altra. Només es delega l’acte de signar sense alterar la titularitat de la competència. Les resolucions signades per delegació han d’indicar aquesta circumstància i l’autoritat de procedència.

Com habilitar la delegació de signatura sense especificar un període de temps?

Materials útils per a promoure l'ús del canal digital

Billion Photos / shutterstock.comLa Diputació de Barcelona ofereix a través del catàleg de serveis suport econòmic a ens locals i consells comarcals per a impulsar la tramitació electrònica en empreses, entitats i associacions. 

Es tracta d'un recurs que financia l'organització de tallers presencials o online adreçats a aquests col·lectius i que han de tractar d'algun d'aquests temes: 

1. Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
2. Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica
3. Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial
4. Ajudar a les entitats locals en la tramitació i justificació de subvencions
5. Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració
6. Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració
7. Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública

La reutilització, la col·laboració i el treball en xarxa són valors dels serveis de transformació digital SeTDIBA. És per aquesta raó que un dels requisits per rebre aquest suport és compartir els materials de suport que s'han utilitzat en aquests tallers per tal de facilitar que altres administracions els puguin reutilitzar. 

Els materials es comparteixen, tal i com s'indica a les condicions d'execució del suport econòmic, en llicència Creative commons de Reconeixement-No comercial (CC BY-NC). Això vol dir que podeu utilitzar aquest material amb finalitat no comercial i sempre reconeixent l'autoria del mateix. L'ús d'aquest material amb altres finalitats està totalment prohibit. 

La responsabilitat sobre les afirmacions o continguts dels materials són de l'autor dels mateixos i no estan supervisats pel Gabinet d'Innovació Digital. 

 

 

ÀmbitDataTítolAutoriaEnllaç
Ús del canal digital

12/11/2021

 

Utilització simple i eficient de certificat digital, signatura electrònica

 

Akuaba

[+]

Ús del canal digital05/11/2021Promoure l’ús del canal digital i dels mitjans d’identificació electrònica entre els col·lectius obligatsAdtende[+]
Ús del canal digital10/11/2020

Què puc fer amb el certificat digital?

YPA project[+]
Ús del canal digital Com em relaciono telemàticament amb l'administració?SATI formació[+]
Licitacions26/10/2021Taller accés a licitacionsAkuaba[+]
Licitació i facturació02/11/2020Utilització simple i eficient de facturació electrònica a l'empresa/al meu negociAkuaba[+]
Finestreta única empresarial19/11/2021Taller realització de tràmits en línia, accés a licitacions i utilització de la finestreta única empresarial (FUE)Akuaba[+]
Contractació i administració pública (PIMES)01/11/2020Contractació amb l'administració per a Pimes. Teoria i PràcticaCLA[+]
Tràmits en línia (per a entitats)15/12/2021Taller realització de tràmits en línia, seu electrònica, servei RepresentaAkuaba[+]
Tramitació/justificació de subvencions (tramitacions en línia amb l'ajuntament)24/09/2020

Utilització simple i eficient de certificat digital, identificació digital (idcat mòbil), signatura electrònica  i tràmits en línia (entitats i ciutadania)

Akuaba[+]
Eines de tramitació electrònica27/10/2021Promoure l’ús del canal digital i dels mitjans d’identificació electrònica entre els col·lectius obligatsAj. Masnou[+]
Miscel·lània08/10/2020Taller de tramitació electrònicaFACTO COOPERATIVA[+]
Miscel·lània

09/11/2020

Promoció de l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligatsAj. Arenys de Mar[+]
Miscel·lània03/11/2020Promoció de l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligatsAj. Pallejà[+]

Quin és el protocol de les tasques preparatòries de migració del gestor d'expedient a SeTDIBA

A l'hora de fer la migració des del gestor d'expedient de la vostra entitat cap al gestor d'expedient SeTDIBA és aconsellable que les dades estiguin el més aliniades possible entre ambdós gestors. L’objectiu és adaptar, en la mesura que sigui possible, el format de les dades en origen perquè s’ajustin tant a les eines de gestió així com a la metodologia de treball eSET d'aquesta manera els treballs de migració minimitzin els errors per manca d’informació. També ho veiem com una oportunitat per familiaritzar-se amb el mètode de treball SeTDIBA.

2

Problemes per imprimir un document?

 

Problemes per imprimir un document?

Les actualitzacions dels programes com l’Acrobat, a vegades fan que els equips es vegin afectats i que calgui fer algun ajust.

Amb aquestes indicacions ho podreu solucionar de forma ràpida.

 

Quan actives el botó d'imprimir no funciona?