Preguntes més freqüents

Tasques de tancament de l'exercici 2023 i tasques d'obertura pel 2024

Tasques pendents per fer en el Registre d'Entrada

Amb el canvi d’any cal fer l’obertura de l’exercici 2024 i el tancament de l’exercici de registre 2023:

Si he registrat una factura i no la trobo al gestor d'expedients, què he de fer?

Quan la factura no és telemàtica i és registrada manualment cal associar el document perquè aquest es guardi a l’expedient indicat.

Només si associem el document a la factura podrem trobar-la dins de l'expedient corresponent i, per tant, poder proseguir amb la seva aprovació. 

A continuació us expliquem com associar el document a la factura, resolent així un dubte prou recurrent des de la integració de Sicalwin amb el gestor d'expedients. 

ELECTES: m' incorporo com electe i he de "consultar" expedients. Com ho he de fer?

Recentment us heu incorporat a un ens local que treballa la gestió municipal amb el projecte SeTDIBA? Potser és el primer cop que preneu contacte amb l'administració digital des de la visió del projecte de la Diputació de Barcelona i per això volem facilitar-vos el camí amb aquestes breus píndoles explicatives en les quals us podeu apropar de manera autònoma, en el moment que us vagi millor, als 3 pilars bàsics d'aquest projecte integral: mètode de treball, sistemes d'informació i recursos de continuïtat.

1

Integració SICALWIN amb SeTDIBA. Perquè no podem generar documents comptables des del gestor d’expedients?

Totes aquestes tipologies corresponen a documents comptables que s’impulsen des de Sicalwin.:

CODI TIPOLOGIA

Nom SeTDIBA

ACTA_ARQ

ACTA D'ARQUEIG (TD99-051)

AVAL_SCL

Com fer els canvis del nou xip criptogràfic de les targetes T-CAT? Programari Bit4id

A partir del 13/abril/2023 l’AOC aplicarà el canvi del nou xip criptogràfic de les targetes T-CAT que es generin noves, bé perquè són de nova creació o bé perquè es renoven. A finals de setembre revocaran totes les targetes T-CAT generades amb data anterior a 13/abril/2023 que no han estat revocades anteriorment.

Tipus documental: "informe de fiscalització" vinculat al llibre anual "Auditories internes de fiscalització"

Fins ara, el gestor d'expedients generava un llibre oficial per a cadascun dels 3 tipus de documents següents: 

  • Decrets i resolucions: DECRETS (TD01-011)
  • Actes de Ple: ACTA PLE (TD10-010)
  • Actes de la Junta de Govern Local: ACTA JUNTA GOVERN LOCAL (TD10-010)

Recentment, s'hi ha afegit l'Informe de Fiscalització: INF_FISC (TD13-013)

Canvi d'any a l'eina Registre d'entrada

Havent encetat l’exercici 2023 cal tenir en compte que, un cop dins del Registre d’Entrada i Sortida per tal de diligenciar alguna entrada rebuda en l’exercici anterior, s’haurà de modificar l’exercici ja que de forma automàtica cada 1 de gener quedarà com a preestablert el nou any.

 

Per què s’habiliti aquest botó de Modificar cal que abans modifiquem l’exercici.

Dubtes més freqüents del mòdul Secretaria

 

Us volem deiar una sèrie de dubtes comuns que hem anat detectant al llarg d'aquests mesos després d'algunes implantacions del mòdul de secretaria, son aquests:

 

Notificació fallida, per què?

Segur que més d'una vegada alguna notificació és o ha estat fallida. Un error molt comú és:

 

Quan el títol dels documents excedeix els 100 caràcters, dona error i no s’envia la sortida per eNotum.

 

Per evitar-ho heu d’escriure títols en majúscules, sense caràcter especials i que no excedeixin els 100 caràcters!

 

Esperem que hagi sigut d'ajuda,

 

Equip SeTDIBA