El número de registre d'entrada no coincideix amb el número de registre d'entrada que et mostra la persona interessada?

A vegades, ens torbem persones que es presenten amb un número de registre d'entrada que no trobem al registre d'entrada de l'ACCEDE. Això passa quan, per alguna incidència puntual, una persona ha presentat una sol·licitud electrònicament i se li genera un registre d'entrada a E-tram però per algun motiu no s'està anotant a l'Accede i, per tant, no se li facilita el registre d'entrada de l'Accede.

Des de l'aplicació del registre d'entrada nosaltres podem ser capaços de trobar a quin registre d'entrada correspon. Cal fer una cerca d'anotacions d'entrada en el Registre d'Entrada (Accede) utilitzant les dades personals de la persona que ha registrat la sol·licitud, per exemple, indicant el NIF o cognoms de la persona interessada.

Un cop us mostri el resultat trobat de les entrades registrades cal que comproveu que les dades personals coincideixen amb les informades en el moment de la cerca; un cop comprovat cal que accediu a la consulta de dades d'aquest registre que us ha trobat i consulteu la pestanya "Destí: una altra administració" (pestanya ressaltada amb requadre vermell). En aquest apartat veureu que us mostrarà les dades del registre d'origen amb un "Número" (camp ressaltat amb requadre vermell). Aquest número és el registre d'entrada que li ha generat l'e-TRAM en el moment de fer la sol·licitud electrònica. Aquest número haurà de coincidir amb el que us facilita la persona interessada. Si heu comprovat que, efectivament, coincideix, aleshores només cal que us hi fixeu en el registre d'entrada d'accede que se li ha donat i l'expedient vinculat a l'entrada (dades subratllades en groc).

Així haureu trobat l'equivalent registre d'entrada e-Tram amb el registre d'entrada d'Accede que,per alguna incidència, no se li havia facilitat al ciutadà en el moment de fer el tràmit electrònic.