Com puc habilitar la delegació de signatura?

La delegació de signatura és el mecanisme que autoritza a una altra persona a signar els documents en nom d’un altra. Només es delega l’acte de signar sense alterar la titularitat de la competència. Les resolucions signades per delegació han d’indicar aquesta circumstància i l’autoritat de procedència.

Com habilitar la delegació de signatura sense especificar un període de temps?

  1. Escolliu el document des de la safata SESSIÓ --> PREFERÈNCIES --> DELEGACIÓ --> SIGNATURA
  2. Seleccioneu el càrrec que voleu delegar
  3. Seleccioneu el càrrec que signarà per la delegació
  4. Premeu el botó DESAR

 

Com habilitar la delegació de signatura especificant un període de temps?

  1. Escolliu el document des de la safata SESSIÓ --> PREFERÈNCIES --> DELEGACIÓ --> SIGNATURA
  2. Premeu el botó ANAR A LA DELEGACIÓ ESPECÍFICA
  3. Escolliu el càrrec que voleu delegar la signatura
  4. Indiqueu si delegueu tots els documens o una tipologia específica
  5. Indiqueu a quin càrrec delegueu, el periode de delegació i premeu DESAR
  6. Quan tingueu totes les delegacions configurades, premeu DESAR