Com funciona la descàrrega d'anotacions telemàtiques de l'AOC?

El MUX és el servei de l'AOC que permet la integració dels assentaments realitzats per eTRAM i EACAT, tant d'entrada com de sortida, amb l'eina de registre de SeTDIBA de la vostra entitat.

Com funciona la descàrrega d'anotacions telemàtiques de l'AOC al registre de l'entitat?

  1. El servei MUX envia en lot totes les anotacions telemàtiques d'una entitat al registre SeTDIBA.
  2. El registre SeTDIBA crea un assentament per cadascuna de les anotacions. L'AOC encara no facilita la documentació adjunta.
  3. El registre SeTDIBA retorna el número d'assentament creat corrresponent a l'anotació enviada pel MUX. D'aquesta manera hi ha una correspondència entre ambdues anotacions.
  4. De forma asíncrona, el registre SeTDIBA es connecta al MUX per descarregar-se la documentació existent per les anotacions creades anteriorment.
  5. L'usuari ja pot diligenciar i tramitar les anotacions.

 

Gràficament:

Funcionament anotacions

 

 

Quines incidències es poden produir a la descàrrega d'anotacions telemàtiques?