Com puc configurar els tràmits d'e-TRAM per a identificar el ciutadà de forma fefaent?

D'acord amb l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les administracions públiques estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el procediment administratiu. Els interessats es poden identificar electrònicament davant les administracions públiques, a través de sistemes basats en certificats electrònics o qualsevol altre sistema que les administracions considerin vàlid en els termes i les condicions que s'estableixin, sempre que tinguin un registre previ com a usuari que permeti garantir-ne la identitat. Aquest seria el cas de l'idCAT Mòbil.

Recomanem que els tràmits d'e-TRAM estiguin configurats de forma que requereixin al ciutadà la seva identificació fidedigna. 

Si els vostres tràmits d'e-TRAM publicats a la vostra seu no estan utilitzant un sistema d'identificació dels previstos per la normativa, us recomanem modifiqueu aquest aspecte.

Com modificar el sistema d'identificació requerit a e-TRAM?

Trobareu el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”:

 

 

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

 

Per tant, haureu d’emplenar el document PDF de Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC (1) i el Formulari de configuració corresponent al vostre cas concret (2, com a adjunt en la petició):

En el formulari de configuració caldrà que modifiqueu explícitament la taula 3, que fa referència als tipus d'identificació que requerirà cada tràmit. Us recomanem que marqueu les opcions idCAT-Mòbil, Cl@ve i Certificat digitals qualificats. 

 

 

 

És important que tingueu en compte:

  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT us hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.

  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.