On aconsegueixo el NIF d'un organisme públic?

De vegades cal registrar documents que ens arriben d'altres administracions o d'organismes del sector públic de les que no coneixem el NIF. 

En el cas dels organismes del sector públic de la Generalitat, podeu consultar aquestes dades a http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/entitats-sector-public/registre_del_sector_public/

En el cas d'ens locals de Catalunya i dels seus ens depenents, podeu consultar les dades a: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/els-ens-locals-de-catalunya/consulta-de-dades/

En el cas d'ens no depenents, però sí participats per ens locals, al respectiu portal de transparència de l'ens local haurien de sortir publicades aquestes dades a l'apartat Informació institucional i organitzativa/Informació institucional/Organismes dependents o vinculats/ 

Adjuntem també un llistat d'ens locals de Catalunya amb el NIF i el codi d'entitat registral.