En quins casos es genera automàticament un llibre oficial? Com funciona?

Actualment el gestor d'expedients genera un llibre oficial per a cadascun dels tipus de document següents: 

 • Decrets i resolucions: DECRETS (TD01-011)
 • Actes de Ple: ACTA PLE (TD10-010)
 • Actes de la Junta de Govern Local: ACTA JUNTA GOVERN LOCAL (TD10-010)

 

Els documents, un cop aprovats,  automàticament es vincularan l’expedient anual corresponent a aquest tipus de documents:

 • Decrets: Sèrie 1038 – Llibres de decrets d’alcaldia
 • Actes de Ple: sèrie 1028 – Llibres d’actes del Ple
 • Actes de la Junta de Govern Local: sèrie 1045 – Llibres d’actes de la JGL

Cas que l’expedient no existeixi, es crearà automàticament. Si heu creat l'expedient abans de signar el primer document de l'any a la sèrie corresponent, els documents es vincularan automàticament a aquest expedient, no es duplicarà l'expedient.

Com s'incorpora un document a un d'aquests llibres?

Els passos a seguir seran els següents: 

 1. A la safata EXPEDIENTS OBERTS, seleccionar l’expedient origen per inserir i/o generar el document
 2. Inserir o generar el document escollint la tipologia documental (Decret, Acta Ple, Acta JGL)
 3. Indicar l’extracte perquè aparegui al llibre
 4. Indicar el grup de signatures
 5. Quan el document estigui aprovat:
  • Si l’expedient associat existeix, vincula el document
  • Si l’expedient associat no existeix, crea l’expedient anual

Com es genera el llibre?

Es poden generar llibre dels expedients:

 • Decrets i resolucions: Sèrie 1038 – Llibres de decrets d’alcaldia
 • Actes de Ple: sèrie 1028 – Llibres d’actes del Ple
 • Actes de la Junta de Govern Local: sèrie 1045 – Llibres d’actes de la JGL

 

 1. A la safata EXPEDIENTS OBERTS, seleccionar l’expedient per generar el llibre.
 2. Amb el botó secundari del ratolí escollir l’opció Generar Llibre

 1. Especifiqueu els filtres de data o números per generar el llibre, prémer el botó GENERAR

 

NOTA: Si no s’indica cap filtre, el llibre el genera amb tots els documents vinculats a l’expedient

 1. Per pantalla apareix el llibre generat

NOTA: El document LLIBRE queda guardat dins de l’expedient