SeTDIBA: el nou recurs del catàleg 2018

La Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de la demarcació serveis de suport per a la transformació digital per facilitar-los el compliment de les seves obligacions en matèria de tramitació electrònica d’acord amb la normativa aplicable, i en general, per millorar la seva gestió aprofitant les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics.

En aquest marc, s'ha aprovat la modificació del Catàleg de serveis 2018 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-19 que inclou el recurs SeTDIBA. Aquest concreta el conjunt de serveis d'administració digital que ofereix la Diputació, a través del Gabinet d'Innovació Digital, en coordinació amb la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Gerència de Serveis de Cultura i la Direcció de Serveis de Formació i el Gabinet de Premsa i Comunicació, als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona.