El recurs SeTDIBA, a l'abast dels ens locals de fins a 20.000 hab

Aquest 2024, continua obert el recurs de catàleg SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital.

Aquest recurs incorpora importants canvis, entre els que destaca l'ampliació dels destinataris. 
SeTDIBA és el conjunt de serveis de transformació digital que ofereix Diputació de Barcelona als ens locals i que incorpora: 

  • les eines de gestió digital integrades amb altres eines proveïdes per Diputació de Barcelona com és el sistema de gestió comptable o el padró. 
  • metodologies de treball basades en eSET per treballar de forma transversal, electrònica i compartida a l'ens local
  • serveis de suport permanent tant als treballadors públics (assistència online i assistència presencial) com a la ciutadania, a través del servei Fem-ho fàcil (https://www.diba.cat/es/web/fem-ho-facil ) . 

Aquest conjunt de serveis no suposen cap cost per l'ens local. 

Enguany SeTDIBA està disponible per a ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals,  entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consorcis locals. S'elimina el requisit existent fins ara, referent a no disposar d'eina de gestió d'expedients.

D'aquesta forma, tots els ens locals destinataris que vulgui gaudir dels serveis SeTDIBA podran continuar sol·licitant el recurs durant el 2024.
El desplegament de SeTDIBA vinculat a aquesta sol·licitud no es realitzarà de manera immediata. La petició permetrà establir un ordre de priorització que es tindrà en compte per iniciar la diagnosi i desplegament. 

L'ordre de priorització per a la implantació es regula per les condicions d'accés, que estableix com a prioritari el desplegament a: 

  • Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un d’ells tingui la metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per ambdós: 25 punts
  • Ajuntaments de municipis amb població inferior o igual a 10.000 habitants o consells comarcals: 15 punts
  • Ajuntaments de municipis d'entre 10.001 i 20.000 habitants, ens dependents, EMD i consorcis: 10 punts
  • Ens locals sense solució de gestor digital d’expedients implantada: 10 punts
  • Ens locals que formen part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM): 5 punts
  • Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts 

En situació d'empat, es prioritzarà segons l'ordre de sol·licitud. 
Podeu consultar les condicions d'accés al recurs a www.diba.cat/documents/205293/401389027/C1-142362-24_Condicions_acces_SeTDIBA.pdf


Podeu conèixer més sobre SeTDIBA a: 

Podeu mantenir-vos actualitzats sobre les novetats SeTDIBA rebent el nostre butlletí de novetats: https://setdiba.diba.cat/node/77

Us convidem a pujar a la caravana de la transformació digital!

Teniu dubtes? envieu-nos un correu electrònic i ens posem en contacte: setdiba@diba.cat