Adaptació a la seu electrònica de la pàgina de tramitació pel Servei Fem-ho fàcil

La Seu Electrònica és un espai de relació amb l'Administració, és a dir, un punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments d’horaris i d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Esdevé doncs una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

La Seu Electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. 

 

PROBLEMÀTICA

Els ens locals SeTDIBA són beneficiaris del Servei de suport a la ciutadania ofert per Diputació de Barcelona.

Per tal de garantir la prestació d'aquest suport, un dels requisits a l'hora de ser beneficiari d'aquest servei és adaptar la seu electrónica d'acord amb les directrius del Gabinet d'Innovació Digital.Amb aquesta acció, volem assegurar que tots els ens locals comparteixen la forma en què la ciutadania entra als tràmits electrónics. Cal assegurar doncs: - que des de la pàgina inicial hi ha un enllaç als tràmits electrònics- que la pàgina de tràmits electrònics segueix les pautes que us donem en el següent document.  Aquest manual us ha de permetre construir una nova pàgina sobre la vostra seu electrònica anomenada "Tramitació electrònica". En aquesta pàgina qualsevol ciutadà ha de poder localitzar fàcilment els enllaços a les diferents plataformes que presten serveis d'administració electrònica al municipi.

Us recomanem també que feu un cop d'ull a l'article "Com creo la pàgina per a la validació del codi segur de verificació a la meva seu electrònica?" que esdevé un complement necessari a l'actuació que us hem presentat aquí.

Adjunt trobareu també una petita píndola de vídeo de com fer aquests ajustos.

Recordeu que els consells comarcals que formen part de la Xarxa de Suport al Govern Digital us poden prestar suport en aquesta actuació (Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Maresme, Moianès, Osona i Vallès Oriental).