L’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i el Consorci AOC es coordinen per simplificar la visualització dels tràmits del ciutadà a internet

La informació dels tràmits fins ara, es mantenia des de diferents plataformes (web municipal, seu electrònica i portal de transparència). Aquesta actualització podia generar inconsistències en la informació que s’ofereix en les diferents plataformes.

Arran dels canvis incorporats per eTRAM 2.0, servei ofert pel Consorci AOC, s’ha vist l’oportunitat d’integrar els diferents sistemes, simplificant el manteniment dels tràmits per part dels treballadors públics, i facilitant la comprensió i integritat de la informació per part de la ciutadania.

Podeu consultar el vídeo de la sessió informativa adreçada als tècnics que realitzen el manteniment de la web corporativa, la seu electrònica o el portal de transparència a:

See video