Suport programat “TÈCNICS EXTERNS A L’ORGANITZACIÓ”

Destinat a:

 • Tècnics d’ens locals amb SeTDIBA implantat (no s’accepten sol·licituds d’ens locals que encara estan en fase d’implantació).  Aquests tècnics poden ser propis de l’ens o d’algun organisme o empresa de suport (Consells Comarcals, Mancomunitats, Despatxos professionals, etc... ). És imprescindible que aquests tècnics disposin d’un usuari creat sobre el gestor d’expedients amb rol “EXTERN”.

Descripció:

 • Es contextualitza el paper del gestor d’expedients en el flux de treball que implica el procediment administratiu. Sobre aquest flux es visualitza la intervenció dels tècnics externs a la organització. Es comenten els requeriments tècnics mínims que requereix aquesta intervenció i es mostra funcionalment com han d’operar sobre l’eina davant d’una petició d’informe per part de l’ens local.

Duració:

 • 4 hores, amb una pausa de 20 minuts.

Imprescindible:

 • Tot i que el curs és en línia, es requereix una actitud d’escolta activa i participació. No el sol·liciteu si el dia de la formació no us podeu abstraure del vostre dia a dia, de  trucades o d’atenció presencial.
 • PC amb micròfon i càmera. ES PREGA COMPROVAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT D’AQUESTS ELEMENTS AMB ANTERIORITAT A LA SESSIÓ.
 • Recordeu que l'ordinador des del que us connecteu ha d'estar configurat correctament per a poder utilitzar les eines SeTDIBA. Podeu trucar al servei de suport per assegurar aquest aspecte.

Certificació:

 • Aquest suport programat NO facilita certificació formativa per part de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.

CONTINGUT DE LA SESSIÓ: TÈCNICS EXTERNS A L’ORGANITZACIÓ

 • El model SeTDIBA. Amb SeTDIBA no esteu sols. Codis de suport.
 • Tipologia d'usuaris a FIRMADOC. Configuració de l'usuari
 • L'expedient. Els documents i els tràmits. El flux del procediment administratiu.
 • Requeriments tècnics. Navegador i component de signatura. Signar sobre el Gestor d'Expedients.
 • El document signat. L’índex de l’expedient i el CSV
 • Localitzar un tràmit per veure un expedient
 • Pujar un informe al tràmit i signar-lo sobre FIRMADOC
 • Fer una nota i tancar el tràmit