Canvis en la signatura que afecten a l'aplicació mòbil

El proper 3 de juny a primera hora del matí tindrà lloc un canvi de configuració que afecta a l’ús de l’aplicació Firmadoc i per tant, als usuaris de gestió digital de la despesa  i els usuaris de SeTDIBA.

Aquest canvi consisteix en què la signatura quedarà incrustada als documents (signatura tipus PAdES), a diferència del tipus de signatura que tenim actualment configurada, on la signatura és fitxer a banda del document que es signa (signatura XAdES).

Ambdós tipus de signatura compleixen amb els requeriments legals i de seguretat.

Perquè aquest canvi?

La signatura XAdES que utilitzem actualment no ens permet que un document signat per l’ajuntament el pugui extreure del sistema per ser signat també per una altra administració o particular. Per poder-ho fer cal que la signatura estigui incrustada i requereix fer el canvi de signatrua XAdES a PAdES.

D’altra banda, els destinataris dels documents que es signen amb signatura tipus PAdES (la signatura que generarem a partir d’ara) poden comprovar fàcilment la validesa de la signatura i el document signat a l’aplicació SignaSuite proveïda pel Consorci AOC: https://signasuite.aoc.cat/signasuite/inici

Com afecta a la validesa dels documents?

Tant la signatura tipus XAdES com la signatura tipus PAdES són signatures avançades totalment vàlides.

Els documents signats fins el dia 3 de juny continuaran tenint la seva signatura tipus XAdES i sobre ells no es realitzarà cap canvi, mantenint així els valors d’autenticitat i integritat que tenien en el moment de la signatura.

Com afecta als usuaris?

Els usuaris de Firmadoc web no veuran cap canvi substancial. Els usuaris de l’aplicació mòbil Firmadoc Mobile hauran de fer un canvi en la configuració de l’aplicació. Aquest canvi consisteix a modificar l’adreça a la que es connecta l’aplicació.

A partir de que es faci efectiu aquest canvi, l’aplicació Firmadoc Mobile deixarà de funcionar fins que els usuaris de l’aplicació canviïn  l’adreça de connexió. Aquests canvis afecten tant a dispositius Android com a dispositius Apple.

Per facilitar el canvi, hem elaborat la documentació que trobareu adjunta en aquesta notícia.

Recordem als usuaris que poden trucar al servei de suport:

Usuaris SeTDIBA: 670.53.17.91 – suport.setdiba@diba.cat

Usuaris Gestió digital de la despesa: Al vostre suport de GDD

Quines diferències veuré?

Quan obriu un document PDF amb una signatura tipus PAdES, seleccionant la icona de signatures que trobareu a la barra d’eines (normalment situada a la part esquerra del visor PDF) podreu visualitzar la informació de les signatures que té el document.

En el cas de Firmadoc web, per poder veure aquesta informació des de dins de l’aplicació caldrà que hagueu triat la visualització ORIGINAL (normalment apareix la vista de dades ADDICIONALS).

En quina data serà efectiu?

El dia 3 de juny a primera hora es faran els canvis en l’aplicació Firmadoc. Recordem que a partir de que es faci efectiu aquest canvi, l’aplicació Firmadoc Mobile deixarà de funcionar fins que es configuri l’adreça de connexió.

En resum, què em cal fer?

Si soc usuari de Firmadoc Mobile, consultar la documentació i fer el canvi d’adreça en l’aplicació. Si tinc qualsevol dubte, trucar al servei de suport.
Si soc referent en el meu ajuntament en gestió digital de la despesa o en SeTDIBA, identificar els usuaris que signen a través de l’aplicació Firmadoc Mobile i explicar-los-hi aquests canvis. En cas necessari, facilitar les dades de contacte del servei de suport.