4ª, 5ª i 6ª EDICIÓ COMPLETES!!!. Nous cursos pràctics de Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA!

4ª i 5ª EDICIÓ COMPLETA!!. NOVA EDICIÓ A L'OCTUBRE OBERTA!!. 

NOUS CURSOS PRÀCTICS DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ADAPTATS AL SeTDIBA!! (ONLINE!!)

PREINSCRIPCIONS OBERTES!

Degut a l'alta demanda d'aquests cursos pràctics, hem planificat 3 nous cursos per a l'últim trimestre del 2020, adreçats als ens locals que han implantat SeTDIBA en la seva totalitat o que estan en procés d'implantació.

Teniu dubtes sobre el procediment administratiu o de com adaptar-lo a les noves eines SeTDIBA? Aquest curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.

Durant el curs es tractaran tant aspectes generals i àmbit d'aplicació de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, com l'organització interna des de la figura de l'impulsor de l'expedient en el model SeTDIBA, els tràmits del procediment administratiu SeTDIBA, la importància dels terminis o la configuració de les dades bàsiques d'un expedient. 

Destinataris: personal que impulsi els expedients administratius als ens locals, tot i que també pot ser d’interès per a altres tècnics municipals.

Inscripcions: les inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicació Gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic.

Per tal de fer pràctiques les dinàmiques de les sessions el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds.

Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic.

Acreditacions: un cop finalitzat el curs, les persones assistents es podran descarregar l’acreditació a través de l’aplicació Gestforma, sempre i quan hagin assistit el 100% de les sessions i hagin completat l’avaluació de l’acció formativa.

EXT2020/1413 - 4ª EDICIÓ - online!! - Preinscripcions: TANCADES!

16/09 de 9:30h a 12:00h

23/09 de 9:30h a 12:00h

30/09 de 9:30h a 12:00h

07/10 de 9:30h a 12:00h

EXT2020/1414 - 5ª EDICIÓ - online!! - Preinscripcions: TANCADES!

Dates:

28/09 de 9:30h a 12:00h

05/10 de 9:30h a 12:00h

13/10 de 9:30h a 12:00h

19/10 de 9:30h a 12:00h

EXT2020/1415 - 6ª EDICIÓ - online!! - Preinscripcions: http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12017

Dates:

16/10 de 9:30h a 12:00h

23/10 de 9:30h a 12:00h

30/10 de 9:30h a 12:00h

06/11 de 9:30h a 12:00h

Les inscripcions es gestionaran, com sempre, des de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.