Publicat l'informe de necessitats en matèria de transparència i bon govern dels ens locals de la demarcació de Barcelona

 

247 ens locals  (el 79% dels ens locals menors de 50.000 han) han donat resposta a l’enquesta de necessitats en els àmbits de suport que presta el Gabinet d’Innovació Digital.

L’informe Transparència i bon govern: diagnòstic i detecció de necessitats dona una visió de les dificultats que tenen els ens locals en funció del seu tram poblacional i identifica i prioritza les necessitats dels municipis de fins a 50.000 habitants.

Aquest informe es basa en les dades recollides entre juny i juliol de 2021 i ofereix una comparativa respecte de la situació del món local recollida arran de l’enquesta realitzada al 2017. Tot i que els àmbits objecte de recollida d’informació han estat la transparència i el govern obert, enguany s’han incorporat també preguntes relatives a l’accés a la informació pública i l’administració electrònica (aquest darrer aspecte només pels ens locals que no són beneficiaris actualment dels serveis SeTDIBA)

Aquí podeu accedir al contingut total de l’informe.