NOVETATS 30 OCTUBRE 2023

La versió de les eines s’actualitzen a:

  • Registre i Tercers: versió 3.9.10


Augment del nombre de reintents de descàrrega d'anotacions telemàtiques

L’eina de registre anul·la anotacions de forma automàtica quan accedeix a l’AOC perquè li torni la documentació associada a l’anotació i no li retorna cap informació. L’eina ho interpreta com que l’anotació no existeix a l’AOC i per tant l’anul·la automàticament.

S’han donat casos on l’AOC ha trigat un temps més ampli de lo habitual a tenir a disposició la informació, l’eina de registre al consultar-la ha interpretat que no existia l’anotació i l’anul·la.

Per solucionar aquestes “falses” anul·lacions s’ha aplicat una millora a registre perquè durant 48 hores reintenti la descàrrega de l’anotació. Si superat aquests intents l’AOC no té a disposició la informació de l’anotació s’anul·larà automàticament.

Millora en la càrrega de documents a una anotació

A l’adjuntar documents a l’anotació tant d’entrada com de sortida, es pot recuperar el nom del fitxer original.

A la finestra d’adjuntar el document, el camp TITOL escrivim el nom que es mostrarà com document, que no té perquè coincidir amb el nom del fitxer original.

Al prémer el botó del clip que hi ha al camp TITOL, el substitueix i recupera el nom del fitxer original.


Incidència resolta – Obtenció dels fitxers d’una anotació

Al consultar els documents d’una anotació i obtenir una còpia en local (botó OBTENIR FITXER), es produïen errors segons el navegador i la versió que es fes servir. S’ha canviat el format en que es descarrega el document a un fitxer .zip clàssic.

Cal consultar els documents de l’anotació i prémer el botó OBTENIR FITXER, per descarregar els documents en local.


Ara, podem veure fàcilment les notificacions que s'han enviat en paper

A la consulta de respostes s’ha afegit un nou estat per indicar que una notificació ordinària, en paper, ha estat enviada. El nou estat és IMPRESA. El canvi d’estat no és automàtic i cal realitzar una acció manual.

Des del document notificat de forma ordinària seleccioneu l’opció CONSULTAR NOTIFICACIÓ


A les opcions de la notificació escollir l’opció MARCAR COM A IMPRESA.

A la consulta de resposta del registre es mostrarà amb l’estat IMPRESA.


Incidència resolta a la validació del correu electrònic amb espai al principi o al final.

S’ha solucionat la validació del correu electrònic de l’interessat si l’adreça inclou un espai al principi o al final. Ara ja no ho donarà com error.