La Diputació de Barcelona impulsa els tallers de promoció del canal electrònic

A través del recurs «Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses» del Catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona impulsa tallers per a fomentar l'ús del canal digital entre els agents obligats per la normativa (empreses, entitats i col·legiats professionals). Durant el 2020, s’han rebut 53 sol·licituds d’aquests tallers adreçats a ajuntaments i consells comarcals, i més de 120 municipis hi han participat d’una manera directa o indirecta.

A falta de rebre les valoracions d’aquest mes de desembre, més de 200 assistents han fet comentaris molt positius. Més del 50 % de les valoracions obtingudes han puntuat el taller entre el 8 i el 10. I el 20,83 % dels assistents han atorgat un 10 a la pregunta que fa referència a la valoració global del taller.

Volem destacar el paper actiu dels ajuntaments i consells comarcals en la realització i difusió dels tallers. Un bon exemple de la implicació dels ens locals en la difusió i organització és el cas de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, que ha organitzat els cursos a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ha donat a conèixer a la televisió local La Palma TV.

Vídeo de difusió dels cursos per cortesia de La Palma TV

1
Etiquetes:
#SeTDIBA
2
Categories:
General, Bones pràctiques