Apunts

Índex de Maduresa Digital: Avancem cap a un país digital

El passat 29 de març l’AOC va atorgar els Reconeixements Administració Oberta a les administracions capdavanteres en la transformació digital en base a la metodologia de l’Índex de Maduresa Digital.

Ens alegra compartir els resultats dels ens locals SeTDIBA que estan entre els 10 millors de cada franja:

Gestor d'expedients: Nova carpeta factures pendent de signar

Amb la integració SICALWIN-SeTDIBA cal tenir en compte que totes les factures s’han d’aprovar per continuar amb el cicle de la comptabilització. Mentre no estiguin aprovades no es mostraran a SCW per continuar amb les següents operacions comptables.

Així doncs, ja que cal fer seguiment de les factures pendents de signar, s'ha configurat una carpeta específica de cerca de documents anomenada "SETDIBA-FACTURES SIGNATURA PENDENT" accessible per a tots els usuaris. Una vegada estan signades les factures desapareixen d'aquesta carpeta automàticament.

TOP7 SeTDIBA abril 2023: enviament de trameses genèriques a EACAT des del gestor d'expedients

Des del Gestor d'expedients existeix la possibilitat de fer trameses genèriques a l'EACAT (PCI). Aquesta funció ens ajuda a optimitzar la tramitació ja que des del mateix expedient, dins del gestor d'expedients, ens permet fer una tramesa genèrica indicant només destinatari i adjuntant la documentació que destigeu.

Informació del servei Fem-ho fàcil a les locucions telefòniques

Durant l'època de Setmana Santa, vacances d'estiu i per Nadal els horaris d'atenció al públic dels ens són especials. Això significa modificar els horaris d'atenció al públic sense deixar de donar un bon servei d'atenció a la ciutadania.

TOP7: Quins ens fan més ús del Quadre de Comandament?

El Quadre de comandament SeTDIBA és una eina que reflecteix la informació més rellevant de la situació de la gestió municipal. L’eina proposa una valoració per cadascun dels blocs analitzats del Registre d'Entrada i del Gestor d'Expedients. Permet obtenir una valoració global de la gestió municipal, que va acompanyada d’un full de ruta personalitzat que, en temps real, proposa actuacions de millora en base a la situació en la que es trobi cadascun dels indicadors analitzats.

Publicació automatitzada d'informació del gestor d'expedients al portal de transparència

Aquest nou servei permet a l'ens local activar la publicació en el portal de transparència municipal de les dades que es troben en sistemes d'informació proveïts per Diputació de Barcelona, i en concret, de dades que es troben en el gestor d'expedients SeTDIBA. 

Nova tipologia documental DACI (Declaració d'absència de conflicte d'interès) a SeTDIBA

Arrel de la necessitat normativa que regula els procediments d'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les Declaracions d'absència de conflicte d'interès (DACI), resulten un instrument fonamental per acomplir amb els requeriments legals.

Per tal que els ens locals SeTDIBA tinguin més facilitat a l'hora de sistematitzar aquest tipus documental, i poder-los localitzar de forma àgil en cas de necessitat, s'ha creat una nova tipologia documental:

DECLARACIÓ ABSÈNCIA CONFLICTE INTERÈS (TD05-010)

Integració Sicalwin

La integració del gestor d'expedients amb la gestió comptable: una simplificació de la gestió molt esperada!

Us informem que ja s’ha començat el procés d’integració de l'eina de gestió comptable SICALWIN amb el gestor d'expedients Firmadoc. Cada setmana estan previstes entre 8 i 10 integracions fins tenir integrats la totalitat dels ens locals SeTDIBA abans del 3 de març.

Ajuntaments TOP7- Gener 2023

Comencem l’any sense deixar enrere els bons propòsits que vam iniciar l’any passat: valorar la feina ben feta.

Aquest primer mes hem parat atenció a aquells ens que tenen menys errades a l'hora d'enviar notificacions electròniques des del gestor d'expedients.

Els ens destacats en aquest àmbit són:

Carretera i manta de desembre!

Aquest mes de desembre la caravana SeTDIBA ha passat pels ajuntaments de:

  • Santa Maria de Miralles 

Us deixem els enllaços del perfil de twitter per si voleu fer-hi una ullada!