Nova eina del SIR

A partir del 5 de maig a les 15:00 el SIR canvia l’eina per una nova que permet gestionar de forma més senzilla l’intercanvi de registres entre administracions de fora de Catalunya. A partir d’aquesta data l’eina antiga passarà a dir-se  “Històric trameses SIR” on estaran les trameses fins aquella data. Cal que tingueu en compte el següent:

  • Gestioneu les trameses rebudes fins al 5 de maig. Totes les trameses que estiguin “pendents” es canviarà a l’estat “acceptades” d’ofici.
  • L’AOC activarà el rol “SIR” a tots els usuaris que actualment disposen del rol “registre” per fer ús del nou servei “Sistema d’Interconexión de Registros”.

Trobareu més informació a:

1
Etiquetes:
SIR