Formació integració SCW i SeTDIBA

Ha finalitzat la fase de pilotatge d’integració amb SICALWIN en l'Ajuntament del Pont de Vilomara. Aquesta integració permet, des de SICALWIN, definir a quin expedient administratiu es guardaran els documents relacionats a una operació comptable o bé els llistats que es generin en la gestió de la despesa. 

La integració de la resta d'ajuntaments SeTDIBA es farà progressivament les setmanes del 3 i 10 de febrer. 

Per tal de facilitar els canvis que aquesta integració suposa i resoldre dubtes, s'han organitzat 2 sessions online (vídeo conferència) on dos tècnics explicaran en què consisteix aquesta integració. Les sessions es realitzaran els propers dies:

  • Sessió 1: 28 de gener de 11h a 12:30 hores
  • Sessió 2: 29 de gener de 11 h a 12:30 hores

Les sessions estan adreçades principalment als secretaris, interventors i al personal que treballa amb l’eina SICALWIN.

Necessitem que confirmeu la vostra assistència i la del personal de l’ajuntament que assistirà per fer-vos arribar la convocatòria.

Per això envieu un correu a: setdiba@diba.cat amb còpia a fernandezdmn@diba.cat amb l’excel adjunt omplert.