Notificacions electròniques: per EACAT o per e-NOTUM?

Tots els ens adherits a EACAT disposen del Servei “Tramesa Genèrica”, que els permet comunicar-se amb qualsevol ens del sector públic català. Cal fer ús d’aquest servei quan no existeixi oferta de cap servei EACAT específic per part de l’administració receptora.

D’altra banda, el Consorci AOC ofereix e-NOTUM, servei de notificacions i comunicacions electròniques, disponible de forma gratuïta per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses o persones jurídiques, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. 

Més informació:  https://www.aoc.cat/2017/05/19/les-notificacions-electroniques-traves-deacat-enotum/