"Diccionario de términos y conceptos de la Administración Electrónica" 4a edició

Diccionari elaborat per Miguel Solano Gadea amb 7.679  veus entre conceptes principals i referències creuades de l'àmbit de l'administració electrònica (normativa estatal), incloent àmbits que impacten com la protecció de dades o la transparència. 

El diccionari es pot descarregar en pdf o bé es pot consultar mitjançant una aplicació disponible en Android i Windows anomenada DiCoTAE que facilita la consulta del diccionari i permet fer cerques per text lliure. 

Podeu accedir a la pàgina amb accés a totes les versions a: http://www.solanogadea.es/