2. Poseu al dia la seu electrònica pel que fa al còmput de terminis

Pel que fa a les afectacions en el cómput de terminis, cal que tingueu present:

e-NOTUM (text que apareix de forma automàtica)

Els terminis per a la pràctica de les notificacions han quedat suspesos fins que finalitzi l'estat d'alarma.
D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis per a la pràctica de les notificacions han quedat suspesos fins a la pèrdua de vigència d’aquest Reial Decret, tret que concorrin els supòsits previstos en el mateix. 

Tauler d'edictes (text que apareix de forma automàtica)

D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència d’aquest Reial Decret.

Seu electrònica, e-TRAM (text que apareix de forma automàtica)

Els terminis de tramitació han quedat suspesos fins que finalitzi l'estat d'alarma.
D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència d’aquest Reial Decret. 

Perfil del contractant. Cal incorporar un avís

Cal informar al perfil del contractant la suspensió de terminis. Caldrà que us valideu al perfil del contractant a través d'EACAT, amb un certificat electrònic, amb el rol d'administrador de l'òrgan. Aquest rol us permetrà posar un avís general.

Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Cal incorporar avisos en els processos de licitació afectats

A cadascuna de les licitacions afectades per la suspensió de terminis, cal publicar la modificació de les dates de presentació d'ofertes o altres afectacions en els terminis de la tramitació. 

Comunicat emès per la DG de Contractació Pública per https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2020/03/comunicat-actuacions-pscp-1.pdf

Us recomanem que consulteu el nostre decàleg SeTDIBA per a l'estat d'alarma.