4. Poseu al dia la seu electrònica pel que fa a sistemes d'autenticació

En les darreres setmanes, des del Gabinet s’ha realitzat una tasca de revisió dels formularis del registre telemàtic (e-TRAM) que els ens SeTDIBA ofereixen a la ciutadania. En el marc d’aquesta revisió, hem detectat que alguns ens locals tenen configurat el registre telemàtic amb la identificació al·legada. Aquests tràmits generen de forma automàtica una anotació del registre SeTDIBA i a partir d’aquest moment inicien la seva tramitació.

D'acord amb l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú les administracions públiques estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el procediment administratiu. Els interessats es poden identificar electrònicament davant les administracions públiques a través de sistemes basats en certificats electrònics o qualsevol altre sistema que les administracions considerin vàlid en els termes i les condicions que s'estableixin, sempre que tinguin un registre previ com a usuari que permeti garantir-ne la identitat. Aquest seria el cas de l'idCAT Mòbil.

Recomanem que els tràmits d'e-TRAM estiguin configurats de forma que requereixin al ciutadà la seva identificació fefaent. Recordeu que podeu mantenir la identificació al·legada en aquells tràmits que no generin un procediment administratiu.

En la següent notícia podeu seguir els passos per canviar aquesta configuració: http://setdiba.diba.cat/node/466

Si necessiteu suport en aquest punt, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu: setdiba@diba.cat