Publicar les dades de sol·licitud d’accés a la informació pública (SAIP)

Estem treballant per facilitar-vos la publicació automatitzada de les resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública al portal de transparència des del gestor d’expedients.

Durant l’estiu us configurarem la fitxa de transparència vinculada a la sèrie “1314  - Sol·licituds d'accés a la documentació i/o la informació” al gestor d’expedients.

Funció: 02. ORGANITZACIÓ i GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Grup: 03. Gestió dels documents i de la informació

Sèrie: 1314 Sol·licituds d'accés a la documentació i/o la informació

Reviseu que tots els expedients d’accés a la informació pública estiguin ben classificats. Quan creeu un nou expedient d’aquesta sèrie documental us apareixerà la pestanya “Transparència.Accés Informació Pública” per omplir les dades relatives a l’accés a la informació pública. Part de la informació es carrega automàticament a partir de la sol·licitud que heu rebut, l’altra l’haureu d’omplir manualment.

No publicarem res al portal de transparència mentre no ens autoritzeu. Fins llavors podeu fer la publicació de les dades de SAIP manualment.

Properament programarem una sessió explicativa del funcionament de la publicació automatitzada de les dades de SAIP.

Podeu consultar la recomanacions de la xarxa de governs transparents: Acció de govern i partits polítics / Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública