ESTATS EN SERVEI. INSCRIPCIONS OBERTES A CURSOS DE FORMACIÓ

Els serveis estan treballant amb normalitat

Requeriments tècnics

Per poder generar plantilles cal que els vostres equips informàtics disposin com a mínim de les versions Microsoft Word o Libre Office següents:

  • Libre office: 6.3.0.1
  • Word: 2010 SP2

 

INCIDÈNCIA SORTIDES EACAT AMB FITXERS XML

Arran dels darrers canvis en el MUX del Consorci AOC, s'ha detectat una incidència en l'enviament de fitxers adjunts XML a través d'EACAT. 

L'enviament d'aquests fitxers a altres administracions no és gens habitual. Però en tot cas, és IMPORTANT que durant les properes setmanes EVITEU INCORPORAR AQUESTS FITXERS EN LES TRAMESES (pels casos que hem detectat no és necessari). Si us trobeu amb necessitats concretes en aquest sentit, poseu-vos en contacte amb el servei de suport SeTDIBA. 

Estem treballant en una solució conjunta entre el proveïdor de SeTDIBA i l'AOC.

Mentre no disposem d'una solució definitiva, no adjunteu fitxers en format XML a les sortides EACAT.
 

DOMICILI FICTICI PER LES INSTÀNCIES ETRAM 2.0

Quan un ciutadà inicia un tràmit electrònic al vostre ens ho fa utilitzant el servei eTRAM de l’AOC. Mitjançant el servei d’integració del MUX de l’AOC es realitza l’apunt al vostre gestor de registre per iniciar la tramitació.

A la versió eTRAM2.0, el domicili postal no és obligatori informar-lo per part del ciutadà al tractar-se d’una comunicació telemàtica. Però la capa d’integració que fa servir actualment el MUX2.0 sí que requereix que l’adreça postal estigui informada.

Això fa que les sol·licituds generades amb eTRAM2.0 que el ciutadà no indica cap adreça postal, el sistema automàticament informi al MUX d’una adreça postal fictícia perquè no generi error.

Quina és l’adreça fictícia que s’informa?:

  • Domicili: C PROVA Numero: 1
  • Província: Illes Balears
  • Municipi: Andratx
  • Codi postal: 12345

Quan estarà solucionat?

L’AOC està treballant en la versió MUX3.0 on l’adreça postal sigui opcional. Cas que el ciutadà informi d’alguna adreça es passarà aquesta informació al gestor de registre, altrament podrà quedar buida.

La data prevista per la nova versió del MUX és abans de final d’any.

          

Oberta la inscripció als cursos següents:

EXT2023 0442 Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA. PRESENCIAL, Barcelona. Periode d'inscripcions de 7 de març a 14 d'abril

4
Etiquetes:
estat, eines, Avisos, Avís