REALITZAT EL CANVI DE VERSIÓ A MUX 3.0. ESTATS EN SERVEI


ESTAT SERVEI EN SERVEI


 


 


 
[18/6/2024] - MUX 3.0 - Realitzat el canvi de versió del registre unificat de l’AOC 


El registre unificat MUX és el servei intermediari de l’AOC entre els serveis que realitzen assentaments i registre electrònic amb l’eina de registre d’entrada de SeTDIBA.

Amb objectiu de millorar el servei l’AOC ha desenvolupat una nova versió, MUX 3.0. Proporciona un sistema molt més robust i resilient que garanteix que la informació persisteix correctament.

La migració de la versió MUX 2.0 a MUX 3.0 s'ha realitzat el 18 de juny. El canvi ha estat transparent per les persones que treballen amb les eines SeTDIBA, continuen funcionant de la mateixa forma.

Els canvis més rellevants de MUX 3.0 són:

Millora de comunicació:

La nova versió facilita més informació d’origen com el correu electrònic; el telèfon; i el tipus de resposta de l’interessat. Aquesta informació es carregarà automàticament al registre d’entrada.

Lliurament fiable dels fitxers adjunts:

La nova versió utilitza el servei DESAL per desar els documents adjunts i verifica quan es crea l’assentament que existeix i sigui accessible. Això permetrà disposar de la documentació pràcticament al mateix moment que l’assentament.

Al ser necessari disposar del servei DESAL es dona d’alta de facto en el moment que l’AOC migra el vostre ens de la versió actual a la nova.


[29/2/2024] - Integració de padró Accede amb gestor expedients Firmadoc.

Hem iniciat el pilotatge amb 5 ajuntaments de la integració de padró amb SeTDIBA. El pilotatge durarà un mes aproximadament. A partir del resultat del pilotatge la previsió per desplegar la integració a la resta dels ajuntaments serà durant el segon trimestre de 2024.


[28/11/2023] - Històric de versió dels productes SeTDIBA

Disposeu d'un històric de les versions instal·lades dels productes SeTDIBA i dels enllaços per poder consultar les millores que aporta cadascuna d'elles. Per accedir a l'històric feu clic aqui.